Ułatwienia dostępu

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mcs.wroc.pl

 

Dane teleadresowe placówki

 

Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu

Al. Ignacjego Jana Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

NIP: 8971383551

Tel. 71 73 34 060
Fax. 71 73 34 080

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2023/09/01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024/03/27.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów).
  2. Niektóre materiały graficzne (galeria) – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
  3. Niektóre stare materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: xx.xx.xxxx

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej można użyć podwyższonego kontrastu czarne tło, żółte litery oraz odwrotnego trybu żółte tło, a czarne litery. Dostępna jest również opcja czarne tło i białe napisy. Tryb nocny z szarym tłem.

Możliwość używać powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa oferuję możliwość włączenie szerszych niż standardowe odstępy między literami w celu zapewnienia lepszej czytelności tekstów.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować do osoby kontaktowej.

Osoba kontaktowa: Koordynator ds. dostępności Agnieszka Lewandowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: +48 71 7777 677

 

Procedura wnioskowo - skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia

Adres: pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 71 777 77 77

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

 

Stadion Olimpijski we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław – budynek administracyjny, siedziba Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście główne A – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

- wejście B - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

Do budynku można dojechać:

- samodzielnie:

- dwa bezpłatne parkingi zlokalizowany w odległości około 50m od budynku. Droga od miejsc postojowych do budynku wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm.

W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku otwierane ręcznie. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Ciągi komunikacyjne w budynku są wolne od przeszkód zaburzających szerokość przejścia.

Budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyposażony w toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Toalety są wyposażone w urządzenia alarmowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Stadion Olimpijski we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław – korona stadionu, trybuny.

Do budynku prowadzą wejścia na sektory (bramofurty) oraz drzwi do poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych w koronie stadionu. Wejścia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Do budynku można dojechać:

- samodzielnie:

- dwa bezpłatne parkingi zlokalizowany w odległości około 50m od budynku. Droga od miejsc postojowych do budynku wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm. Nie dotyczy dnia meczowego.

W budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzących na trybunę. Bramofurty otwiera się ręcznie.

Ciągi komunikacyjne w budynku są wolne od przeszkód zaburzających szerokość przejścia.

Budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyposażony w toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Toalety są wyposażone w urządzenia alarmowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.