Komunikat - opady śniegu

Informujemy, że boiska ze sztuczną nawierzchnią, w przypadku zalegania śniegu, nie będą odśnieżane przez zarządcę - MCS Wrocław.


Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie można tych boisk odśnieżać na własna rękę, ponieważ może to prowadzić do zniszczenia nawierzchni.


Decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu zajęć na nieodśnieżonym boisku leży po stronie klienta.