Ułatwienia dostępu

Wyniki I Edycji Scoot Jam

Poniżej prezentujemy dokładne wyniki końcowej I Edycji MC Scoot Dżem z podziałem na kategorie.

 

Eliminacje:

KATEGORIA MINI JUNIOR (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

KATEGORIA JUNIOR (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

KATEGORIA OPEN (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)


Finał:

KATEGORIA MINI JUNIOR (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

KATEGORIA JUNIOR (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

KATEGORIA GIRLS (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

KATEGORIA OPEN (UWAGA! LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE)

Poniżej prezentujemy dokładne wyniki końcowej I Edycji MC Scoot Dżem z podziałem na kategorie.


Eliminacje:

KATEGORIA MINI JUNIOR

KATEGORIA JUNIOR

KATEGORIA OPEN


Finał: