Zabytkowa Wieża Zegarowa na Stadionie Olimpijskim zostanie wyremontowana

Stadion Olimpijski we Wrocławiu, z długą historią i bogatym dziedzictwem, nieustannie ewoluuje, zachowując jednocześnie swoje unikatowe cechy. Jednym z najnowszych projektów, który wzbogaci atrakcyjność tego miejsca, jest planowana przebudowa zabytkowej wieży zegarowej. Inwestycja obejmie szereg prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnej świetności tej charakterystycznej wieży.


Zakres Prac Konserwacyjnych i Modernizacyjnych


Planowany zakres prac obejmuje szereg istotnych działań mających na celu nie tylko zabezpieczenie istniejącej struktury, ale także wprowadzenie nowoczesnych elementów, takich jak instalacja gazowa i monitoring wizyjny. Poniżej przedstawiamy główne elementy planowanych prac:


  • Konserwacja północnej elewacji Wieży Zegarowej: Prace konserwacyjne obejmą północną elewację wieży zegarowej. Specjalistyczne zabiegi zabezpieczą ją przed negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych, przemarzaniem i przemakaniem.
  • Demontaż istniejącej konstrukcji znicza: W ramach przebudowy zostanie przeprowadzony demontaż istniejącej konstrukcji znicza olimpijskiego. Następnie planuje się zamontować nowy znicz wykonany ze stali nierdzewnej, wiernie odtwarzający pierwotny wygląd i wymiary.
  • Montaż instalacji gazowej: Wprowadzenie instalacji gazowej umożliwi uruchomienie znicza olimpijskiego. To symboliczne ogniwo, które podkreśla związek obiektu z historią i tradycją olimpijską.
  • Częściowy remont instalacji odprowadzania wody deszczowej: Prace obejmą remont instalacji odprowadzania wody deszczowej z dachu wieży zegarowej, co przyczyni się do długotrwałego utrzymania struktury w doskonałym stanie.
  • Wymiana pokrycia dachowego: W ramach modernizacji planowana jest wymiana pokrycia dachowego wieży zegarowej. Nowy materiał zapewni skuteczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Montaż instalacji monitoringu wizyjnego: Projekt obejmuje również montaż nowoczesnej instalacji monitoringu wizyjnego, która zwiększy bezpieczeństwo obiektu. Cztery kamery wizyjne zostaną umieszczone na wieży zegarowej, zapewniając kompleksowy nadzór


MCS Wrocław na etapie uzyskania decyzji formalno-prawnych


Obecnie procedura znajduje się na etapie uzyskania niezbędnych decyzji formalno-prawnych, które umożliwią rozpoczęcie realizacji inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia prac to rok 2024. Przebudowa zabytkowej wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu to nie tylko inwestycja w ochronę dziedzictwa, ale również krok w kierunku nowoczesności i bezpieczeństwa. Projekt ten, łącząc historię z nowoczesnością, wpisuje się w długofalowy rozwój Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, czyniąc go jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i odwiedzających.