Ułatwienia dostępu

Wrocławskie boiska w najwyższej formie! Stadion Sportowy “Leśnica”

We Wrocławiu działa 113 klubów piłkarskich, a większość z nich regularnie korzysta z miejskich boisk. Najwięcej obiektów znajduje się pod opieką Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Jak miasto dba o swoje kompleksy sportowe? W kolejnym odcinku z cyklu #pracawre przyjrzyjmy się Stadionowi Sportowemu "Leśnica".


Utrzymanie infrastruktury na wysokim poziomie


Na boisku sportowym "Leśnica" wykonano ostatnio szereg zabiegów agrotechnicznych, takich jak aeracja wraz z piaskowaniem, wgłębny dosiew trawy, nawożenie wiosenne, czy malowanie linii. Usunięto również przerosty na bieżni sportowej. Ponadto, częściowy demontaż trybuny ziemnej i budowa nowej mobilnej trybuny dla kibiców przy płycie głównej jest w trakcie realizacji, podobnie jak na Stadionie Sportowym “Lotnicza”. .Pozostałe prace na obiekcie:


  • Odnowienie wiat dla zawodników rezerwowych;
  • odmalowanie ogrodzenia w części zachodniej obiektu;
  • sukcesywna pielęgnacja roślinności;
  • naprawa instalacji oświetlenia parkowego przy budynku szatniowo-sanitarnym;
  • przeglądy okresowe i serwisy instalacyjne (w trakcie – cykl całoroczny);
  • bieżąca eksploatacja: koszenie, sprzątanie, drobne naprawy;
  • korekta lokalizacji ogrodzenia panelowego w południowej części obiektu.

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław planuje kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. To nie tylko modernizacja stadionów piłkarskich, ale również unowocześnianie kąpielisk, plaż miejskich i innych obiektów przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Wrocławia. Szczegóły i aktualności dotyczące kolejnych kompleksów będą się pojawiać regularnie na mcs.wroc.pl oraz w mediach społecznościowych jednostki.