Ułatwienia dostępu

Obiekty sportowe w najwyższej formie - Centrum Sportów Ekstremalnych

W trosce o doskonałe warunki dla pasjonatów ekstremalnych sportów, hala skateparku przechodzi intensywne prace konserwacyjne i modernizacyjne.


Naprawa i Modernizacja Skateparku


Hala Centrum Sportów Ekstremalnych, ważny punkt na mapie Wrocławia dla miłośników skateboardingu i innych ekstremalnych dyscyplin, w ostatnim czasie przeszła modernizację. Prace obejmowały nie tylko naprawę ogrodzenia zapewniającego bezpieczeństwo na obszarze użytkowym, ale także wymianę uszkodzonych odbojników ściennych. W hali zostały zrealizowane również m.in:


  • Serwis i przegląd figur skateparku, obejmujący drobne naprawy konserwacyjne, uzupełnienie oraz dokręcenie śrub, poprawę mocowania płyt najazdowych oraz naprawę połączeń spawanych, został przeprowadzony w sposób gruntowny.
  • Montaż dwóch nowych figur - rur najazdowych - zwiększył różnorodność i atrakcyjność parku.
  • Ponadto, miejsca siedzące dla widzów zostały poddane konserwacji, zapewniając jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze warunki dla obserwatorów.

Wspieranie Organizacji Pozarządowych w Sektorze 3


Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, znane pod nazwą SEKTOR 3, podlegające kompleksowi Centrum Sportów Ekstremalnych, również przeszło prace modernizacyjne. Wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz naprawa systemu wentylacji, obejmująca diagnostykę i naprawy automatyki sterującej oraz konserwację i wymianę filtrów, stanowią część kompleksowych działań mających na celu zapewnienie optymalnych warunków pracy i funkcjonowania dla organizacji pozarządowych działających w tym sektorze.


Ogólne prace utrzymaniowe i zaplanowane modernizacje

Prace ogólne na terenie obiektu obejmują bieżącą eksploatację, taką jak koszenie i uporządkowanie terenu oraz przeglądy okresowe i serwisy instalacyjne Są przeprowadzane regularnie, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektów.

W najbliższym czasie planowana jest modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego, co zwiększy poziom bezpieczeństwa na terenie całego kompleksu. Utrzymanie infrastruktury na najwyższym poziomie i planowane inwestycje to kolejny krok do ciągłego rozwoju i doskonalenia oferty dla społeczności sportowej Wrocławia. W najbliższym czasie poinformujemy o następnych działaniach związanych z podnoszeniem jakości obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław