Ułatwienia dostępu

Wrocławskie boiska w najwyższej formie! Stadion Sportowy "Sołtysowice"

Utrzymanie infrastruktury na wysokim poziomie


Stadion Sportowy "Sołtysowice" to ważne miejsce dla sportu i rekreacji we Wrocławia. Dzięki staraniom Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, obiekt stale się rozwija i z powodzeniem przyjmuje wielu użytkowników dziennie.

Oczyszczenie, aeracja, dosiew trawy oraz naprawa nierówności to tylko niektóre z działań podjętych w tym obszarze. Oto, jakie jeszcze działania zostały wykonane w ostatnim czasie na Stadionie Sportowym „Sołtysowice”:

 

Pozostałe prace:


  • Sukcesywna pielęgnacja drzewostanu, usuwanie posuszu;
  • Uszczelnienie dachu w budynku szatniowo-sanitarnym;
  • Odświeżenie części pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym;
  • Przeglądy okresowe i serwisy instalacyjne (w trakcie – cykl całoroczny);
  • Bieżąca eksploatacja: koszenie, sprzątanie, drobne naprawy hydrauliczne i budowlane;

W ostatnim czasie wykonano również rozmaite zabiegi agrotechniczne na boisku z naturalną nawierzchnią: oczyszczenie boiska, aeracja wraz z piaskowaniem, wgłębny dosiew trawy, nawożenie wiosenne, uzupełnienie ubytków i nierówności, oprysk na choroby, wymiana siatek w bramkach, naprawa wyposażenia sportowego po przerwie zimowej, malowanie linii, serwis i przegląd wiosenny systemu nawadniania boiska.

Kolejne prace przedstawimy w przyszłym tygodniu.