Ułatwienia dostępu

Wrocławskie boiska w najwyższej formie! Stadion Sportowy "Ołtaszyn"

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław dokłada wszelkich starań, aby obiekty sportowe na terenie miasta były utrzymywane na najwyższym poziomie. Przykładem tych działań są kompleksowe prace przeprowadzane na płycie głównej boiska naturalnego przy ul. Strachowskiego.


Wykonane zabiegi agrotechniczne

W ostatnim czasie na płycie głównej boiska przeprowadzono szereg specjalistycznych zabiegów agrotechnicznych. Wśród nich znalazły się:


•             oczyszczenie boiska przy użyciu szczotki i zgrzebła,

•             aeracja wraz z piaskowaniem,

•             wgłębny dosiew trawy,

•             nawożenie wiosenne,

•             uzupełnienie ubytków i nierówności,

•             oprysk na choroby grzybowe,

•             wymiana siatek w bramkach,

•             naprawa wyposażenia sportowego po przerwie zimowej,

•             malowanie linii,

•             serwis i przegląd wiosenny systemu nawadniania boiska wraz z jego naprawą.


Planowane kolejne sukcesywne zabiegi


Aby utrzymać boisko w idealnym stanie, zaplanowano kolejne sukcesywne zabiegi, które będą realizowane w najbliższych miesiącach. Należą do nich:


•             aeracja i piaskowanie,

•             nawożenie,

•             opryski,

•             uzupełnianie ubytków,

•             wgłębny dosiew trawy.


Plac zabaw


Również plac zabaw znajdujący się na terenie obiektu przeszedł przegląd i serwis urządzeń zabawowych, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania dla najmłodszych.


Prace ogólne na obiekcie


W trosce o całościowy stan obiektu, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław prowadzi szereg prac ogólnych, w tym:


•             pielęgnację topól w zachodniej części obiektu,

•             wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku szatniowo-sanitarnym,

•             wymianę opraw oświetleniowych boiska sportowego,

•             usuwanie przerostów i odchwaszczanie terenów,

•             serwis systemu monitoringu,

•             przeglądy okresowe i serwisy instalacyjne (w trakcie – cykl całoroczny),

•             bieżącą eksploatację, która obejmuje koszenie, sprzątanie oraz drobne naprawy hydrauliczne i budowlane.


Prace zaplanowane w najbliższej przyszłości


Na najbliższą przyszłość zaplanowano także szereg dodatkowych prac, które obejmują:


•             lokalną naprawę nawierzchni bieżni, boiska sportowego i placu zabaw z nawierzchni EPDM,

•             naprawę i malowanie elewacji budynku szatniowo-sanitarnego.


Dzięki konsekwentnej realizacji tych działań, obiekty sportowe we Wrocławiu pozostają w doskonałym stanie, oferując mieszkańcom idealne warunki do uprawiania sportu i rekreacji przez cały rok.