Ułatwienia dostępu

Pomiar czasu i strefy

Szanowni biegacze, klasyfikacje podczas 10. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu będą prowadzone według indywidualnych czasów netto, od momentu przekroczenia linii startu, do momentu przekroczenia linii mety. Jedynie pierwszych pięćdziesięciu zawodników będzie sklasyfikowanych na podstawie czasu brutto (liczonych od strzału startera). Pomiaru czasu wykona firma Datasport.


Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny netto. Wszyscy Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 01:30 zobowiązani będą do przerwania Biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem oznaczonym napisem KONIEC BIEGU.

Prosimy biegaczy o ustawienie się w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach czasowych (według czasu deklarowanego przez Zawodnika w formularzu zgłoszeniowym). Każdej strefie startowej przydzielony jest odpowiedni kolor widoczny na numerze startowym:


< 1:30 strefa CZERWONA

1:31 – 1:40 strefa ZIELONA

1:41 – 1:50 strefa POMARAŃCZOWA

1:51 – 2:00 strefa NIEBIESKA

2:01 – 2:10 strefa FIOLETOWA

2:11 – 3:00 strefa ŻÓŁTA